Om oss

L Hjertnes AS - bilete

L. Hjertnes AS si historie strekk seg tilbake til 1948, og stiftinga av Ludvik Hjertnes Sagbruk. I 1970 gjekk selskapet over til aksjeselskap og hovudaktiviteten gjorde samstundes eit skift frå sagbruk til produksjon av takstolar. L. Hjertnes AS var såleis tidleg ute med takstolproduksjon og er den eldste produsenten i Hordaland. Me leverar i tillegg det du treng av precut til veggar og bjelkelag.

L. Hjertnes AS er medlem i Norsk Takstolprodusenters Forening og er godkjent for CE-merking i samsvar med standard NS-EN 14250.