Nyttige lenker

Takkonstruksjonar er berekna og optimaliserte for å tåle store belastningar. Ein føresetnad for at konstruksjonen helde det den lovar, er at montering vert gjort i samsvar med gjeldande forskrifter. Rettleiingar for montering og RoofCon Viewer for 3D visning kan du laste ved å følgje lenkene under.

Ytelseserklæring

FDV dokument

Moteringsrettleiing for takstolar i store bygg

Moteringsrettleiing for takstolar i mindre bygg

Rettleiing RoofCon Viewer

Laste ned siste versjon av RoofCon Viewer

Norsk Takstolprodusenters Forening

SINTEF Teknisk Godkjenning Nr. 20427 (Etasjeskiller med gitterbjelker av tre)

Masonite Beams – Teknisk informasjon