Precut

L. Hjertnes AS leverer precut til både små og store prosjekt. Precut sparer kunden for både tid og arbeid på byggjeplassen. Veggar vert pakka kvar for seg og delane vert levert godt merka saman med god og detaljert monteringsteikning.

Precut og sperr
Precut, bjelkelag og sperr samansett med spikarplater

Leveringstid på precut vil vere avhengig av sesong.